Полина Ангелова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Малцинства, миграция и бежанци, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Социална психология, Индивидуални различия, Трудова и организационна психология
Полина Ангелова е семеен консултант. Завършва бакалавърската си степен по Психология в НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ и магистратура по Семейно консултиране отново в НБУ.

Завършено ниво – в група за разширяване на личностовия потенциал от 200 часа.

От 2010 г. до 2013 г. работи в агенция за запознанства „Гара за двама“ като психолог, успоредно с това работи в областта на психологическото консултиране – индивидуални и семейни консултации. Работи с депресивни състояния, страх от смъртта, конфликти в двойката, тревожни състояния, триангулация в семейството.

Към настоящия момент се обучава за психодрама асиситент към Психодрама център „Орфеус“ – Българско дружество по психодрама и групова терапия.

Участва в проект „Студентски практики в училище за превенция на агресия и поведенчески проблеми“(октомври 2009 – юни 2010).

Взима участие и в тренинг семинар „Психодрама и интимност” – Габриела Моита (22-23 февруари 2012 г.), както и в тренинг семинар „Трансгенерационна психодрама – повтарящи се модели в семейството” Мануела Масиел (10-13 окт. 2011 г.)

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Семейно консултиране
Стаж по специалността: 2 години
Месторабота и длъжност:
психолог в Център за психологически тренинги и консултации "Амарна"

За контакти:

Телефон: 088 - 331 - 9503
Адрес: София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 121
E-mail за контакти:
polina_angelova_therapy@abv.bg