Полина Балканска

Град: София

Област на професионална компетентност:

Стареене и жизнен път, Клинична психология, Психологично консултиране, Трудова и организационна психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Доктор
Специалност: клинична психология
Други специалности и специализации:
медицинска педагогика
Стаж по специалността: Повече от 20 години
Месторабота и длъжност:
психолог, преподавател в Медицински университет - София, Факултет "Oбществено здраве"
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-0038

За контакти:

Телефон: 02 - 943 - 2 604, 089 - 889 - 6050
Адрес: София 1527, ул."Бяло море" N 8
E-mail за контакти:
p_balkanska@abv.bg