Румен Рачев

Град: София

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Учене, памет и когнитивни процеси, Малцинства, миграция и бежанци, Клинична психология, Невропсихология, Когнитивна психология, Психология на общностите, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Психология на малката група, Психосоциална динамика в ЕС, Преподаване на психология, Здравна психология, История на психологията, Насилие, травма, Психология на тероризма, Трудова и организационна психология, Проблеми в ученето

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психология
Други специалности и специализации:
Фамилна , брачна и предбрачна терапия. Психологическо консултиране на учащи се. Автор на първите филми от област Психология в България: „Фройд и инфантилната любов” ,"Фройд и наркотиците",”Зелени години”
Стаж по специалността: Повече от 20 години
Месторабота и длъжност:
Директор в Академия за гражданско общество
Член на "Дружеството на психолозите в България":
834. РАЧЕВ Румен Димитров BG - RP- 0530 София

За контакти:

Телефон: 0890 205 460
Адрес: София 1360, кв. Модерно предградие, ул.Връх Манчо бл. №1, вхл Е, ап. 141
E-mail за контакти:
rachev@mail.bg
Сайт:
www.facebook.com/rumen.racev?ref=tn_tnmn