Силвия Кръстева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Учене, памет и когнитивни процеси, Стареене и жизнен път, Клинична психология, Невропсихология, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Психотерапия, Сексуално поведение и сексуално насилие, Психология на малката група, Социална психология, Пол и разнообразие, Здравна психология, Индивидуални различия, Насилие, травма, Превантивна психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психология
Други специалности и специализации:
Социална превенция, BSFF, iTAT, EFT - първо и второ ниво. Сертифициран психотерапевт - член на AAMET
Стаж по специалността: 18 години
Месторабота и длъжност:
Специализиран център за психологична,психотерапевтична и психиатрична помощ - депресии, тревожност, страхови и панически състояния, хипохондрия, натрапливости, клептомания,сексуални проблеми, зависимости - хранителни разстройства - анорексия невроза, булимия, хиперфагия, орторексия - безсъние, нарушения на паметта и концентрацията, хронична умора, стрес - семейни и брачни консултации, трудности в общуването, отношения извън двойката, житейски кризи,сексуални проблеми, ревност, физическо и психическо насилие, справяне с промени и загуба, отношения родители - деца - детско-юношески психологични консултации и терапия - професионално консултиране, трудности при реализация, burnout синдром, бизнес психология - техники за личностно израстване и усъвършенстване, изграждане на самоконтрол, увереност, социални и комуникативни умения, положително мислене, реална самооценка, психодиагностика - логопедични консултации и терапия при деца - психиатрични консултации и терапия - техники EFT, BSFF, ITAT, Неврорегулативни системи, Невротренинг, Неврофийдбек, Аудио визуална терапия - http://psiholog.co

За контакти:

Телефон: 0884 638 696
Адрес: София 1000, център, ул."Граф Игнатиев" 47
E-mail за контакти:
ck70@abv.bg
Сайт:
www.psiholog.co