Теодора Танева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Работя с хора от цялата страна, както и с много българи,които живеят в чужбина. Работата с психолог ще ви помогне да преодолеете дадена трудност и да опознаете себе си по- добре.

Грижата за психичното здраве е също толкова важна, колкото и грижата за тялото – психичните проблеми могат да причинят много физически неразположения и да влошат качеството на живот на човека и неговите близки. В повечето случаи те са преодолими, чрез навременно взети мерки и грижи, човек може да се възстанови напълно.

Юнгиански ориентиран психотерапевт под супервизия към Българско общество по аналитична психология К.Г. Юнг.

2008 Магистър по Клинична Психология- психоаналитична перспектива в Нов Български университет.

2005 Завършила бакалавър психология във Великотърновски Университет “ Св.Св.Кирил и Методий“

7 години работила като управител и клиничен психолог в Сдружение „Увереност“. Мениджър на множество Европейски проекти в социалната сфера и в областта на психичното здраве. Специализирала в работата с групи с хора с психична болест.

Към момента основно отдадена на частната си практика – 12 години. Работи с хора от цялата страна, както и много българи в чужбина.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Клиничен психолог
Стаж по специалността: 11 години
Месторабота и длъжност:
Психологично консултиране на частна практика

За контакти:

Телефон: 0895 940 123
Адрес: София 1000, ул. Дунав 29
E-mail за контакти:
teodorataneva.r@gmail.com
Сайт:
teodorapsycholgy.com/