Ирина Кирякова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психотерапия, Себепознание и развитие, Коучинг, Депресия, Зависимости, Психосоматика и хранителни разстройства, Фамилна терапия, Психодиагностика, Партньорство, Посттравматичен стрес, Страхови състояния, Панически атаки, Тревожност, Превантивна психология,

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: гещалт терапевт
Психотерапевтично обучение: Ирина Кирякова е психотерапевт с 19 години практика, 4 години треньор по Позитивна Психотерапия, Гещалт терапевт и преподавател към БИГТ, автор на книгата "Любовта намира начин - психотерапия на ежедневието". Сертифициран член на Европейската Асоциация по Гещалт Терапия/EAGT/. Член на БАХ - българска асоциация по хипноза и хипнотерапия.
Други специалности и специализации:
"От малка имах обострено чувство за справедливост и развита сетивност, които качества ме караха да се бунтувам и страдам за много неща. Казвах си, че като порастна ще намеря начин да оправя несъвършенствата в света. Тогава си въобразявах, че трябва да се случи със замах – като с магическа пръчица. Едно завъртане и всичко става добро и прекрасно. Исках да открия панацея. Днес вярвам, че промяната е процес и именно в това е смисъла – постоянно развитие и прогрес. И най-прекрасното статукво не може да се сравни с възможността и надеждата за непрестанно усъвършенстване, разгръщане и обогатяване".
Стаж по специалността: 19 години
Месторабота и длъжност:
Психотерапевт в Частен кабинет, ул. Хан Аспарух 49А
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG - RP- 0944

За контакти:

Телефон: 088 789 2879
Адрес: ул. Хан Аспарух 49 A, София
E-mail за контакти:
irina.lazarova@gmail.com
Сайт:
www.irinakiriakova.com