Цвета Таманова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Клинична психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Психология на малката група, Социална психология, Индивидуални различия, Трудова и организационна психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Клинична психология психоаналитична перспектива
Други специалности и специализации:
Педагог; Организационен психолог. Цвета Таманова е дипломиран магистър по клинична психология – психоаналитична перспектива от Нов Български Университет. Има диплома и за Магистър - Педагог от Софийски Университет. По късно специализира трудова, организационна и социална психология в Софийски Университет. Преминава обучение на консултанти в сферата на организационното развитие, мениджмънта и управлението на човешките ресурси, проведено от Дружеството на психолозите в България съвместно с NGB-Academy. Преминава и обучителна програма в методите на Фокусирана към решения кратка терапия със свидетелство от Център за психологически изследвания и консултации - София. Има повече от десет годишен опит в психологичното клинично и организационно консултиране. Член е на Дружеството на психолозите в България, на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси, както и на Групата за Развитие на Психоаналитичната Практика в България.
Стаж по специалността: 15 години
Месторабота и длъжност:
Управител на АТТ Консулт Глобъл ЕООД. www.tamanova.bg www.attconsult.org АТТ Консулт Глобъл е консултантска фирма, която има за свой фокус човека. Целите и желанията ни са амбициозни, защото ние знаем, че всеки човек е ярка индивидуалност. Не съществуват две еднакви личности, които да притежават едни и същи възможности, способности и особености. От друга страна трябва да се вземе под внимание и многообразието на ролите, в които всеки от нас влиза ежедневно. Ние сме съпрузи и родители, деца, братя и сестри, мениджъри и служители, приятели и роднини. Това предопределя пъстра гама от взаимоотношения, които не винаги са съвсем гладки, позитивни и приемливи. Тогава се налага някаква промяна, която да ни доведе до нещо желано. Нашата дейност е насочена именно към това, клиентите ни да откриват нови възможности и решения, за да бъдат още по-успешни. Консултирайки работодатели, учители, лекари и цели семейства, ние се опитваме да достигнем до конкретните и уникални желания и стремежи на всеки човек.
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-1063

За контакти:

Телефон: 088 - 887 - 5260
Адрес: София 1172, кв."Дианабад"; бул."Никола Габровски" №12
E-mail за контакти:
tzveta_tamanova@mail.bg
info@attconsult.org
Сайт:
www.attconsult.org