д-р Яна Кацарова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Психоаналитично ориентиран психотерапевт.
Обучава и супервизира помагащи професионалисти в работа с хора в режим на психологическо консултиране и дългосрочна психотерапия.

Paзpaбoтвa и пpeпoдaвa програми в следните професионални направления :
• Психично здраве, за хора със затруднения в социалното функциониране поради наличие на хронично психично разстройство. Психиатрия в общността.

• Психично здраве за хора, пострадали от насилие и техните семейства.

Изледвания и публикации:
•“Индивидуален план от грижи (ИПГ) за пациенти с тежка психична болест (ръководство за водещи на случаи)” (заедно с д-р Владимир Сотиров и Димитър Германов) – Бюлетин на Българска психиатрична асоциация; брой 3/4, 2002.

•“Прилагането на програми за психосоциална рехабилитация в Български контекст” (заедно с д-р Владимир Сотиров, д-р Ирина Лазарова, Ваня Величкова и Димитър Германов) – Бюлетин на Българска психиатрична асоциация; брой 3/4, 2004.

•“Кризисни състояния и кризисни интервенции в психиатричната практика” (заедно с д-р Владимир Сотиров и Димитър Германов) – “Психиатрия”, Издателска къща “Стено”, 1 / 2004.

•“Технологии за обезпечаване на интегрирането на хора с хронично психично заболяване на конкурентния пазар на труда в контекста на съвременното разбиране за същността и ролята на програмите за психосоциална рехабилитация” (заедно с Димитър Германов и Петър Карагинев) – Бюлетин на Българска психиатрична асоциация; брой 2 / 2004.

•Poster presentation at European Conference “Recovery and Reform: Psychosocial Rehabilitation and Community Care”, Prague, Czech Republic, June 2nd – 4th 2005: “Transitional Employment Program: the Bulgarian Solution”; Y. D. Kazarova, P. S. Karaginev, R. H. Uzunova, V. S. Velichkova and D. A. Germanov.

•„Оценка на себестойността и ефективността на психично здравните грижи в България” –Списание „Социална медицина” ; брой 1/2013 г.

Члeнcтвa
•Българско психоаналитично общество (БΠО)
•Бългapcĸa acoциaция пo пcиxoтepaпия (БAΠ)
•Дружество на психолозите в България (ДПБ)
•Дружество за психоаналатична психотерапия (ДПП)
•Бългapcĸa Acoциaция нa coциaлнитe paбoтници (БACP)
•Фондация „П.У.Л.С.”- Перник
•Cдpyжeниe зa paзвитиe нa пcиxocoциaлнaтa pexaбилитaция в Бългapия

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Доктор
Специалност: Психология. Клинична социална работа.
Психотерапевтично обучение: Номер в регистъра на психотерапевтите № 047/11.03.13
Други специалности и специализации:
Дoĸтop пo пcиxoлoгия. Дисертация "Оценка на психично- здравни грижи за лица с тежки психични разстройства в България.
Стаж по специалността: 18 години
Месторабота и длъжност:
Предоставя психологическо консултиране и психотерапия за хора, които: •търсят разрешение на трудности, които във времето не отшумяват, дори се задълбочават; •имат затруднения в отношенията с околните; •преживели са загуба на близък човек;
Член на "Дружеството на психолозите в България":
№ 069.06.11

За контакти:

Телефон: 0887 67 00 25
Адрес: София 1517, ул. "Кирил и Методий" 91
E-mail за контакти:
ykazarova@gmail.com