Красимира Николова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Кратка терапия, Учене, памет и когнитивни процеси, Психология на медиите, Малцинства, миграция и бежанци, Военна психология и психология на мира, Психология на личността, Психологично консултиране, Политическа психология, Психодиагностика, Психология в образованието, Психометрика, Емоции и мотивация, Психотерапия, Психология на малката група, Социална психология, Съдебна психология, Преподаване на психология, Здравна психология, Индивидуални различия, Психология на тероризма, Превантивна психология, Трудова и организационна психология, Юридическа психология

„От 13 години се занимавам с психология, а практиката ми е свързана с различни области на тази наука.
Имам докторска степен по психология, която е предхождана от магистърска степен по социална психология от СУ „Св. Климент Охридски“ и бакалавърска степен от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Интересите ми в тази област са свързани с организационно и индивидуално консултиране, психологически подбор, социално-психологически тренинг, детска психология, психология на храненето и диетика,пренатална психология, кратка терапия и др.
Имам преминати няколко курса в Центъра за превенция на психичното здраве към ВМА София, както и във ВА „Г.С.Раковси“.
Имам участия в различни международни и национални конференции и събития, а също и над 15 научни публикации в областта на психологията.
Имам и преподавателски и научно изследователски опит в областта на военната, организационната психология и психологията на дейността“.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Доктор
Специалност: психология
Стаж по специалността: 13 години
Месторабота и длъжност:
Министерство на правосъдието - психолог

За контакти:

Телефон: 0888 399 660
Адрес: София 1680, ул. Майор Векилски 2
E-mail за контакти:
k_i_georgieva@abv.bg