Християна Тодорова

Град: Стара Загора

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Клинична психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Психотерапия, Сексуално поведение и сексуално насилие, Индивидуални различия, Превантивна психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Клинична психология
Други специалности и специализации:
Психотелесна психотерапия. Християна Тодорова притежава правоспособност за работа под супервизия като неорайхиански аналитичен психотерапевт.
Стаж по специалността: 2 години
Месторабота и длъжност:
Психолог в Сдружение "Самаряни"

За контакти:

Телефон: 0878 888 193
Адрес: Стара Загора 6000, ул. "3-ти март" 19
E-mail за контакти:
hrissi@gmail.com
Сайт:
psychologist-bg.com
psychology.dir.bg