Радка Цонкова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Психотерапия, Проблеми в ученето

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: приложна психология
Психотерапевтично обучение: Основен курс по Когнитивно - Поведенческа Психотерапия, под супервизия на д-р Петър Василев; Личен опит и обучение в методите на Психодрамата- водещ Инна Бранева
Стаж по специалността: 10 години
Месторабота и длъжност:
психолог на Частна практика - Кабинет за психологическо консултиране и психотерапия Радка Цонкова е създател и ръководител на Детски Терапевтичен Център "Слънчице", с филиали в гр. Пловдив и гр. София - terapevtichencentar.webnode.com

За контакти:

Телефон: 0886 866 609
Адрес: Пловдив 4002, ул."Войнишка слава" 18
E-mail за контакти:
radkatzonkova@abv.bg
Сайт:
psihologplovdiv.com/