Фани Палуйкова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

– Индивидуално психологическо консултиране и психотерапия
Депресии; Тревожност; Психотравмa; Проблеми в семейството; Трудни решения; Здравословни проблеми; Социална промяна; Деца със специални образователни потребности; Адаптиране на деца в нова среда; Светът на тинейджърите
– Решаване на спорове
Консултиране; Експертно мнение при спор за упражняване на родителски права; Психотерапевтична подкрепа в бракоразводни дела, семейни делби, процеси и спорове; Независими психологични експертизи; Оценка на психологични и социални потребности на деца при раздяла и родителски компетенции.
– Групово консултиране и терапия
Организиране Семейно консултиране-родители и деца; Групи по проекти–обучаващи, подкрепящи и поддържащи; Групова терапия; Семейна терапия; Загуба на близък човек; Раздяла
– Консултиране и терапия на лица преживели насилие
Жени и деца, жертви на домашно насилие; Девиантно поведение при деца и юноши; Криминални прояви

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Съдебна Психология; Приложна Социална Психология; Приложна Психология и Психотерапия
Други специалности и специализации:
Съдебна психология ; Приложна психология и психотерапия; Социална Психология
Стаж по специалността: 8 години
Месторабота и длъжност:
Психолог и Психотерапевт - Център за Личностно Развитие и Психологична Подкрепа "Пътят"

За контакти:

Телефон: 0898 755 188
Адрес: Пловдив 4000, ул."Екзарх Йосиф"18
E-mail за контакти:
fanipaluykova@hotmail.com
Сайт:
www.fanipaluykova.com