Янко Янков

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Работа с деца и семейства със затруднения,
Включващо образование, Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Невропсихология, Психология на личността, Психология на развитието, Психология в образованието, Психотерапия, Психология на малката група, Социална психология, Проблеми в ученето

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: дефектология-логопедия, социология
Психотерапевтично обучение: Янко Янков е психодрама- терапевт
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
психотерапевт в Сдружение Европа 21

За контакти:

Телефон: 089 842 1396
Адрес: ул.Младост 6, ул.Младежка 34, Пловдив 4002
E-mail за контакти:
jan_jan71@abv.bg
Сайт:
bezzvanec.hit.bg