Ангелина Костова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Детска психология; Психологично консултиране; Психотерапия; Учене, памет и когнитивни процеси; Психология в образованието; Проблеми в ученето;

– Консултиране на родители и терапевтична работа с деца в няколко сфери от детското развитие – поведенческа, когнитивна (познавателна), емоционална.
– При проблеми, свързани с паметта, езика, логическото мислене, концентрацията на вниманието, възприятията, въображението, способността за взимане на решение.
По-конкретно при:
– Затруднения в интелектуалната, личностната и поведенческата сфера на децата – поведенчески проблеми, проблеми в общуването на детето с връстниците му и с възрастните хора, хиперактивност, емоционална нестабилност.
– Проблеми в адаптацията и изискванията към учебно-възпитателния процес в детските ясли и градини.
– Диагностициране на училищна готовност при деца в предучилищна възраст.
– Проблеми в адаптацията и изискванията към учебно-възпитателния процес в първи клас.
– Консултиране на родители по въпроси отнасящи се до някои неблагоприятни промени в семейството.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Приложна психология
Психотерапевтично обучение: Сертифициран психотерапевт към World Association for Positive and transcultural psychotherapy (WAPP)
Стаж по специалността: 11 години
Месторабота и длъжност:
Кабинет на ул. Драгоман-5, ет. 2, Психотерапевтична практика "Позитум", Варна
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-1224

За контакти:

Телефон: 0879000648
Адрес: ул. Драгоман-5, ет. 2, Психотерпевтична практика "Позитум"
E-mail за контакти:
any_kostova@abv.bg
Сайт:
detskipsiholog.blogspot.com