Диляна Колева

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Тревожни разстройства, Генерализирана тревожност, Хипохондрии Стареене и жизнен път, Психологично консултиране, Психология на развитието, Емоции и мотивация.
Психолог в сферата на тревожните разстройства, ОКР, фамилна терапия и психологично консултиране, детско-юношески кризи. Работещ с терапевтични подходи на логотерапията, позитивната и краткосрочна психотерапия.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Психолог
Други специалности и специализации:
психолог - консултант към ДППТ Психолог консултант в сферата на фамилната терапия, и тревожните разстройства. Практикувам с методите на позитивната психотерапия и краткосрочната психотерапия. Провеждам тренинги, семинари, форуми на теми свързани с психологичната здраве. Завършвам майсторско ниво към школата по позитивна психотерапия - ДППТ
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
Психолог, психолог - консултант, председател на клуб "Психология" към Сдружение "Младежки глас" Варна. Клуб "Психология" е част от Сдружение "Младежки глас" клон Варна, което неправителствена организация занимаваща се с организацията и реализирането на социални дейности. Клуб "Психология" е създаден с идеята да развива и организира дейности в сферата на психологичното здраве. http://klubpsychologyvarn.alle.bg/

За контакти:

Телефон: 0878 510 963; 087 904 0953,
Адрес: Варна 9000, ул. "Цар Симеон" 9 партер
E-mail за контакти:
dilynakoleva@gmail.com
Сайт:
lammen.bg/