Полина Иванова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Себепознание и себеосъзнаване, личностно и духовно развитие, междуличностни взаимоотношения

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология и психотерапия
Психотерапевтично обучение: Завършила съм вътрешно-фамилна психотерпия в Португалия и съм единственият вътрешно-фамилен психотерапевт в България.. Към момента се обучавам в Състрадателния метод с Габор Мате, Канада.
Стаж по специалността: 10 години
Месторабота и длъжност:
Психолог на Самостоятелна практика

За контакти:

Телефон: 0885 942 466
Адрес: Варна 9000, ул. "Дръзки" 10
E-mail за контакти:
studionie@abv.bg
Сайт:
www.psihologia.bg