Христо Райков

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Когнитивна психология
Хипноза
Хипнотерапия

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Приложна психология
Психотерапевтично обучение: Когнитивно-Поведенческа Психотерапия №0007 / 2011 (психолог-консултант под супервизия)
Други специалности и специализации:
Удостоверение за професионално обучение рег. №18-13, 20.10.2008 г., от Национална агенция за професионално образование и обучение специалност: Социална работа с деца и семейства в риск - използване на приказки в психосоциалната работа с деца и възрастни. От 2010 г. съм регистриран към ДАЗД като психолог при кризисни интервенции. Сертифициран хипнотерапевт към БАХХ. Сертификат №39
Стаж по специалността: 10 години
Месторабота и длъжност:
Психолог на частна практика Варна, ул. "Д-р. Пискюлиев" 74
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-0525

За контакти:

Телефон: 0887 718 356
Адрес: Варна 9000, ул. "Д-р Пискюлиев" 74
E-mail за контакти:
hraykov@abv.bg
Сайт:
www.hrprofile.eu