Илияна Александрова

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Транзакционен анализ /второ ниво/, Клинична психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Клинична психология
Стаж по специалността: 16 години
Месторабота и длъжност:
Психолог в Кабинети за психологическо консултиране и терапия "Ръка за ръка" ООД
Член на "Дружеството на психолозите в България":
0937

За контакти:

Телефон: 0899 990 705, 0888 085 858
Адрес: Бургас 8000, ул. Иван Шишман 20, ет.2
E-mail за контакти:
ilianna_alex@abv.bg