Пламен Бакалов

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

краткосрочно ориентирано към решения консултиране, Психология на личността, Психологично консултиране, Психодиагностика, Психология в образованието, Психология на малката група, Социална психология, Преподаване на психология, Трудова и организационна психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психология
Стаж по специалността: 20 години
Месторабота и длъжност:
специалист, практикуващ психолог в Институт по психология - МВР

За контакти:

Телефон: 359056 581 680
Адрес: ж.к. "Изгрев", бл. 71, вх. А, п.к. 14
E-mail за контакти:
plamenbakalov@gmail.com