Славомир Славов

Град: Стара Загора

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране, Психодиагностика, Индивидуални различия, Емоции и мотивация, Социална психология, Трениране на социални умения, Трудова и организационна психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология
Психотерапевтично обучение: Базисно ниво по позитивна психотерапия - 120 тренинг.
Други специалности и специализации:
Педагогическа правоспособност - Учител по психология; Фокусирано към решения консултиране и терапия; Супервизия в социалните институции / обучение за обучители /
Стаж по специалността: 4 години
Месторабота и длъжност:
Психолог в Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с психични разстойства
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-1420

За контакти:

Телефон: 088 - 570 - 4291
Адрес: Стара Загора 6000, Ул. Поп Минчо Кънчев 70
E-mail за контакти:
slavov_s@abv.bg