Красимира Августинова

Град: Карлово

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Проблеми в ученето

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: консултативна психология
Други специалности и специализации:
приложна психология и психотерапия
Стаж по специалността: 4 години
Месторабота и длъжност:
психолог в РЦПИОВДУСОП - гр. Пловдив

За контакти:

Телефон: 089 - 767 - 4347
Адрес: Карлово 4300
E-mail за контакти:
krasi.va@abv.bg