Бойко Янчев

Град: Други населени места

Област на професионална компетентност:

Съдебно-психологически експертизи, Зависимости, Учене, памет и когнитивни процеси, Стареене и жизнен път, Клинична психология, Когнитивна психология, Психология на личността, Сексуално поведение и сексуално насилие

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: приложна психология
Други специалности и специализации:

Стаж по специалността: 1 година
Месторабота и длъжност:
Психолог в “Защитено жилище ЗАЕДНО”

За контакти:

Телефон: 088 - 751 - 1173, 087 - 926 - 6750
Адрес: с. Згалево, ПК 5897
E-mail за контакти:
boio777@mail.bg