Анелиа Дудина

Град: София

Област на професионална компетентност:

Междуличностни взаимоотношения, Проблеми в интимните отношения, Учене, памет и когнитивни процеси, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Психология на малката група, Социална психология, Съдебна психология, Пол и разнообразие, Индивидуални различия, Насилие, травма, Превантивна психология, Юридическа психология, Пенитенциарна психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Следдипломна квалификация /СДК/
Специалност: Психотерапевт
Психотерапевтично обучение: Завършено ниво - личен опит в група по психодрама (200 часа). Завършен модул – Динамично интервю и базови терапевтични умения. Дипломиран психодрама асистент към Институт по психодрама, индидвидуална и групова терапия „Бернхард Ахтерберг”. Психодрама терапевт
Стаж по специалността: 7 години
Месторабота и длъжност:
Център за психологически консултации и тренинги - "Амарна"

За контакти:

Телефон: 0899706399
Адрес: София 1000, ул. "Г.С. Раковски" 121, ет. 3, офис 7
E-mail за контакти:
anelia_dudina@abv.bg
Сайт:
www.slance20.ovo.bg