Ангел Ангелов

Град: Добрич

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Работа със зависимости.
Когато човек има проблем, за него е важно да разбере причините и факторите, лежащи в основата на този проблем. Само така човек може да реши (или да отстрани) проблема си. Неразбирайки нещата, хората приемат, че те нямат значение и по този начин причините и факторите, предизвикали проблема, остават неразбрани, а там – и самия проблем остава да „стои“. Целта на психологичното консултиране е да помогне на хората да разбират.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психологично консултиране, Клинична психология
Други специалности и специализации:
Клинична и консултативна психология; Thematic Apperception Test; Когнитивно-поведенческа психотерапия; Съдебно психологични експертизи
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
Център за психично здраве

За контакти:

Телефон: 089 - 673 - 1969
Адрес: Добрич 9300, ул. Панайот Хитов 24
E-mail за контакти:
angelov826@abv.bg