Мария Андреева

Град: Монтана

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Клинична психология, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психодиагностика, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Превантивна психология, Проблеми в ученето

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Консултативна психология
Стаж по специалността: 1 година
Месторабота и длъжност:
психолог в РЦ- Монтана

За контакти:

Телефон: 087 - 823 - 5334
Адрес: Монтана 3400, гр.Монтана, ул "Вит" 12
E-mail за контакти:
mariq_em@abv.bg