Елизабета Шуманова

Град: Перник

Област на професионална компетентност:

Психологично консултиране, Психология на развитието, Проблеми в ученето

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Детски психолог
Други специалности и специализации:
Психотерапевт, Консултант Лечебни кодове
Стаж по специалността: 2 години
Месторабота и длъжност:
Детски психолог в Личен офис

За контакти:

Телефон: 088 - 611 - 2998, 089 - 468 - 8850
Адрес: Перник 2304, ул. Лом 11/В
E-mail за контакти:
eshumanova@abv.bg