Радина Байнашева

Град: Сливен

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психология в образованието, Емоции и мотивация, Социална психология, Проблеми в ученето

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психолог-психотерапевт
Други специалности и специализации:
кариерен консултант
Стаж по специалността: 2 години
Месторабота и длъжност:
психолог на частна практика

За контакти:

Телефон: 087 - 894 - 3372
Адрес: гр. Сливен 8805, ул. Драва 26
E-mail за контакти:
radina_ppt@abv.bg