Елена Аврова

Град: Ямбол

Област на професионална компетентност:

Стареене и жизнен път,Социална психология, Психодиагностика, Превенция на конфликти и агресивни прояви, Помощ при адаптация към нова среда и социална общност.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психология
Други специалности и специализации:
педагогика
Стаж по специалността: 6 години
Месторабота и длъжност:
психолог в Дом за стари хора

За контакти:

Телефон: 046 - 669 - 215, 089 - 331 - 1005
Адрес: Ямбол 8600, ул. "Д-р Дончев" № 12
E-mail за контакти:
elenaavrova0@gmail.com