Красимира Антонова

Град: Варна

Област на професионална компетентност:

Учене, памет и когнитивни процеси, Когнитивна психология, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Психолингвистика, Психология в образованието, Психология на малката група, Проблеми в ученето, Предбрачно консултиране. Училище за родители.
Фамилни консултации: консултиране на индивиди, брачни двойки и семейства по повод на възникнали кризи и затруднения в семейните отношения, и в изпълнението на семейните роли.
Отношения в двойката: ревност, изневяра, трудности в общуването, липса на доверие, проблеми с роднините на партньора и др.
Техники за личностно израстване и усъвършенстване, изграждане на самоконтрол, увереност, социални и комуникативни умения, положително мислене, реална самооценка.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психолог - консултант; Системен семеен терапевт
Други специалности и специализации:
Бакалавър Здравни грижи. Провеждам психологично консултиране, диагностика и терапия на деца, юноши и възрастни: Обследване и диагностика на специфични обучителни трудности - дисграфия (нарушение в способността за писане), дислексия (нарушение в способността за четене), дискалкулия (нарушение в способността за смятане). Изготвянето на индивидуални програми за обучение и развитие на децата с дислексични прояви. Развиващи когнитивния апарат занимания - при проблеми свързани с паметта, езика, логическо мислене, внимание, възприятията, въображението, способността за взимане на решение. Консултиране на индивиди, двойки и семейства по повод на възникнали кризи и затруднения в семейните отношения, и в изпълнението на семейните роли; Обучение на родители за развитие на родителските компетенции и позитивно родителство.
Стаж по специалността: 7 години
Месторабота и длъжност:
Психолог Системен Семеен консултант в Частен кабинет за психологична и психотерапевтична помощ в град Варна

За контакти:

Телефон: 089 - 343 - 6902
Адрес: ул. "Възраждане" 10
E-mail за контакти:
k_antonova@abv.bg
Сайт:
www.familnaterapia.com