Ирина Янчева-Карагяур

Град: София

Област на професионална компетентност:

Себепознание;
Трудности в общуване, ниска самооценка;
Социална реализация;
Обострена самокритика и чувство за вина, търсене на вътрешна опора;
Самотност;
Тревожност, конфликтност;
Възрастови, личностови кризи;
Детско-родителски отношения;
Въпроси на взаимоотношенията (партньорски и други);
Трудности при вземане на решения;
Емоции и мотивация;
Търсене на смисъл;
Психосоматика;
Хранителни разстройства; други теми…

Психотерапевтична работа през експресивни психосоциални подходи:
психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра и др..

“Промените се случват не тогава, когато с всички сили се стремим да променим състоянието си, а именно в онзи момент, когато дълбоко приемем особеностите на това състояние.“
Арнолд Бейсър

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психотерапевт; Психосоциален консултант
Психотерапевтично обучение: Сертифициран позитивен психотерапевт за България (ДППБ) и WAPP - World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy-Wiesbaden-Germany. Член на ДППБ и БАП.
Други специалности и специализации:
Формиране в Психоанализа и Психодрама ("Артистични психосоциални практики и психодрама", НБУ). Стаж - кабинет по психоневрология: консултиране и диагностика; работа с група за психосоциална адаптация в дневния стационар на МБАЛНП "Св.Наум"
Стаж по специалността: 10 години
Месторабота и длъжност:
частна практика; (езици: български, руски, английски)

За контакти:

Телефон: 0876736489
Адрес: София, Център
E-mail за контакти:
i_i_k@abv.bg
Сайт:
myreflektion.blogspot.com/?view=magazine