Ирина Янчева-Карагяур

Град: София

Област на професионална компетентност:

Себепознание; Трудности в общуване, ниска самооценка; Социална реализация; Обострена самокритика и чувство за вина, търсене на вътрешна опора; Самотност; Тревожност, конфликтност; Възрастови, личностови кризи; Детско-родителски отношения; Въпроси на взаимоотношенията (партньорски и други); Трудности при вземане на решения; Емоции и мотивация; Търсене на смисъл; Психосоматика; Хранителни разстройства; други теми…

Психотерапевтична работа през експресивни психо-социални подходи:
психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра и др..

“Промените се случват не тогава, когато с всички сили се стремим да променим състоянието си, а именно в онзи момент, когато дълбоко приемем особеностите на това състояние.“
Арнолд Бейсър

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психотерапевт; Психо-социален консултант
Психотерапевтично обучение: Сертифициран позитивен психотерапевт за България (ДППБ) и WAPP - World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy-Wiesbaden-Germany. (Шест години обучение.) Член на БАП. Психо-социално консултиране.
Други специалности и специализации:
Формиране в Психоанализа и Психодрама. Стаж (практика) - кабинет по психоневрология: консултиране и диагностика; работа с група за психо-социална адаптация в дневния стационар на МБАЛНП "Св.Наум"
Стаж по специалността: 7 години
Месторабота и длъжност:
частна практика; (езици: български, руски, английски)

За контакти:

Телефон: 0876736489
Адрес: София, Център
E-mail за контакти:
i_i_k@abv.bg
Сайт:
myreflektion.blogspot.com/?view=magazine