Ирина Янчева-Карагяур

Град: София

Област на професионална компетентност:

Позитивна динамична психотерапия на Н.Песешкиан.
Експресивни психо-социални подходи.

Психотерапевтични консултации:
Себепознание; Трудности в общуване, ниска самооценка; Социална реализация; Обострена самокритика и чувство за вина, търсене на вътрешна опора; Самотност; Тревожност, конфликтност; Възрастови, личностови кризи; Детско-родителски отношения; Въпроси на взаимоотношенията (партньорски и други); Трудности при вземане на решения; Емоции и мотивация; Търсене на смисъл; Психосоматика; други теми…

Психотерапевтична работа през експресивни психо-социални подходи:
психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, ролева игра и др..

“Промените се случват не тогава, когато с всички сили се стремим да променим състоянието си, а именно в онзи момент, когато дълбоко приемем особеностите на това състояние.“
Арнолд Бейсър

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: (НБУ, София) - Артистични психо-социални практики и психодрама
Други специалности и специализации:
Сертифициран Позитивен психотерапевт (ДППБ). Член на ДППБ и WAPP (http://www.positum.org/14-0-Bulgaria.html) Aвтор и преводач на статии с психологична тематика. Още преминати обучения и семинари тук: http://myreflektion.blogspot.bg/p/blog-page_25.html
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
частна практика; (езици: български, руски, английски)

За контакти:

Телефон: 0876736489
Адрес: София, ул. Алабин 50А
E-mail за контакти:
i_i_k@abv.bg
Сайт:
myreflektion.blogspot.com/?view=magazine