Галя Йоргова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Позитивна психотерапия

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Организационна и социална психология
Стаж по специалността: 3 години
Месторабота и длъжност:
Свободна практика; Сертифициран позитивен психотерапевт

За контакти:

Телефон: 0885709509
E-mail за контакти:
gvyorgova@abv.bg