Яна Кирова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Хипноза,психологично консултиране, тревожност, стрес, панически атаки, депресии, неврози. Консултиране при двойки и семейства, себепознание и развитие, психодиагностика, преодоляване на житейски кризи и междуличностни проблеми. Детско-юношеска психология, вредни навици, проблеми в адаптацията и поведението. Насилие и травма

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: психолог
Стаж по специалността: 4 години
Месторабота и длъжност:
психолог психотерапевт

За контакти:

Телефон: 0878832150
E-mail за контакти:
ykirova@abv.bg
Сайт:
psiholog.co/