Яна Кирова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Хипноза,регресия хипноза, психологично консултиране, тревожност, стрес, панически атаки, депресии, неврози. Консултиране при двойки и семейства, себепознание и развитие, психодиагностика, преодоляване на житейски кризи и междуличностни проблеми. Детско-юношеска психология, вредни навици, проблеми в адаптацията и поведението. Насилие и травма, проблеми с идентичността

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: психолог, хипнотерапевт
Стаж по специалността: 9 години
Месторабота и длъжност:
психолог хипнотерапевт

За контакти:

Телефон: 0878 832 150
Адрес: ул. Уилям Гладстон №1, вх.1, ет.1,ап.1
E-mail за контакти:
ykirova@abv.bg
ykirova@abv.bg
Сайт:
yanakirova101.wixsite.com/mysite