Йоанна Балева

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Консултативна психология, детско-юношеска психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Психология
Стаж по специалността: 2 години
Месторабота и длъжност:
Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р А. Златаров" / училищен психолог

За контакти:

Телефон: 0898935230
Адрес: ул. Стефан Стамболов 53
E-mail за контакти:
yoannapavlova@abv.bg