Краси Попова

Град: София

Област на професионална компетентност:

– оценка и формулировка на случай ;

– осъществяване на първоначален контакт с клиент, сключване на терапевтичен договор, разрешаване на проблем с конфликти в двойките ,генерализирани тревожни разстройства ,посттравматична стресова реакция ,панически атаки ,обсесивно -компулсивно разстройсво ;

– работа със семейства,деца, групи и общности;

– психо-социални интервенции по метода на когнитивно -поведенческата терапия в реално време ‘тук и сега
-реорганизиране на семейства след развод

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Клиничен социален консултант
Психотерапевтично обучение: Когнитивно -поведенческа психотерапия и консултиране, метод, който помага на конфликтни отношения в семействата ,двойките . От октомври месец 2010 г. съм част от екипа на сайт “Без насилие” и координатор на проекта. От м. юли, 2013 г. съм член на УС на “Асоциация Имаго” и консултант на организацията. Консултиране на хора с депресивни и тревожни разстройства, и поведенчески проблеми на личността. Области на работа: Частна групова психологична практика ” Асоциация Имаго” Работя в сферата на помагането и психотерапевтични консултации с : - хора, пострадали от домашно насилие и техните близки ; - хора, пострадали от друг вид насилие – психичен и сексуален тормоз; - хора, пострадали от сексуално и физическо насилие (инцидентно или системно) и тяхна подкрепяща среда, близки; - двойки, със емоционална злоупотреба и психическо насилие, с осъзната потребност и мотивация за промяна ; - жени и мъж, над 18 г., пострадали от домашно и/или сексуално насилие без оглед на етническа, религиозна принадлежност или сексуална ориентация; - двойки с мотивация за промяна на отношенията в ранна фаза на домашно насилие при психическо и вербално насилие; - родители на пострадали от насилие - близки роднини (брат, сестра, дъщери, синове, леля, чичо) на пострадали от насилие -индивидуално психологическо консултиране; -социално консултиране и подкрепа за справяне с настоящи проблеми в ежедневното функциониране; -групи за хора от ЛГБТ – общността пострадали от насилие; -групи за личностно израстване и подкрепа при психо –соматична проблематика; -групи за възстановяване от проблемни отношения между партньорите; Отношения свързани с насилие и травми от преживяно насилие, конфликти в отношенията, проблематика от тревожно-депресивния спектър, консултиране на родители на юноши при кризи в отношенията, агресивно поведение;
Други специалности и специализации:
Клиничен социален консултант Нов Български Университет Когнитивен консултант Институт по екология на мисленето -Българска асоциация по когнитивни науки
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
Частна групова практика Сдружение 'Асоциация Имаго' Когнитивен консултант -терапевт ,клиничен социален консултант

За контакти:

Телефон: 0884944411
Адрес: ул. Г.С .Раковски N.101ет.1
E-mail за контакти:
popova.krassi@gmail.com
Сайт:
www.nasilie.eu