Весела Андреева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Насилие, травма, Трудова и организационна психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: психология
Други специалности и специализации:
Трудова и организационна психология; Клинична и консултативна психология
Стаж по специалността: 9 години
Месторабота и длъжност:
Експерт в Национална агенция за приходите

За контакти:

Телефон: 088 - 878 - 4914
Адрес: София 1000, бул. Дондуков № 52
E-mail за контакти:
vessela_lub@yahoo.com