Десислава Попова

Град: София

Област на професионална компетентност:

тревожност, паник-атаки, ОКР (обсесивно-компулсивно разстройство ), ПТСР (пост-травматично стресово разстройство), страхове, фобии, депресия, проблеми във взаимоотношенията, проблеми с емоционалното изразяване, семейно консултиране, работа с деца и родители, детско-юношеско консултиране и др.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: училищна психология
Психотерапевтично обучение: Гещалт психотерапевт, дипл. Но 022 / 28.09.2015g. Член на Европейската асоциация по гещалт психотерапия.
Други специалности и специализации:
EMDR терапия
Стаж по специалността: 7 години
Месторабота и длъжност:
частна практика
Член на "Дружеството на психолозите в България":
ISCO-2634-BGRP-1506

За контакти:

Телефон: 0898677727
Адрес: парк хотел Москва, ет. Мецанин, офис 8
E-mail за контакти:
dessyp@gmail.com
Сайт:
peace-of-mind.info/