Весела Николова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Зависимости, Учене, памет и когнитивни процеси, Стареене и жизнен път, Психология на развитието, Емоции и мотивация, Сексуално поведение и сексуално насилие, Насилие, травма, Превантивна психология.
Всеки човек би желал да има в живота си някой, с когото да може да сподели всички свои проблеми с увереността, че ще бъде подкрепен, без страх, че ще бъде осъден или че най-съкровените му тайни ще бъдат разпространени като пикантна информация сред приятелския му кръг.
Моята работа е да Ви придружа във вземането на важно решение и преодоляване на проблем, който Ви измъчва.
Ще Ви помогна да намерите своите вътрешни ресурси и дори резерви, каквито не сте подозирали че имате.
Силата за справяне с проблемите се крие вътре във Вас. Нашата обща задача е да я открием.
А там, където осъзнатите ресурси не достигат, с помощта на хипноза можем да извикаме на помощ силите, криещи се в подсъзнанието Ви.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Социална психология
Други специалности и специализации:
Хипнотерапия
Стаж по специалността: 9 години
Месторабота и длъжност:
Психолог, хипнотерапевт в кабинет за психологични консултации и хипнотерапия
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG - RP- 0492

За контакти:

Телефон: 088 - 941 - 7722
Адрес: София 1324, жк "Люлин", бл. 711 А, партер
E-mail за контакти:
psytherapy@abv.bg
Сайт:
www.psytherapy.net