Корнелия Иванова

Град: София

Област на професионална компетентност:

„За оздравяването на душата никога не е нито прекалено рано, нито прекалено късно“.
Епикур

Междуличностни взаимоотношения, Проблеми в интимните отношения, Психология на личността, Психологично консултиране, Психология на развитието, Емоции и мотивация, Социална психология, Индивидуални различия, Насилие, травма, Превантивна психология, Емоционална нестабилност, Справяне с неувереност и негативно мислене, Бариери в общуването, Стрес и дистрес, самотност, Психологични проблеми, причинени от развод или раздяла, Скръб, Други психологически дефицити.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология
Други специалности и специализации:
ДППБ - завършен базов курс на обучение. В процес на обучение, в майсторско ниво. Начално ниво по Логотерапия Basic consultant of positive psychotherapy - Certificate № BG0192017 IAPP; EFCPP; WIAP - Wiesbaden, Germany
Стаж по специалността: 6 години
Месторабота и длъжност:
Частен психоконсултативен кабинет. Работя и по Skype: bonbon193
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-1600.Член на ДППБ, член на WAPP

За контакти:

Телефон: 0888774201
Адрес: ж.к. Дружба 2, Цариградски комплекс, бл 284, вх Е, кабинет 9.2
E-mail за контакти:
kornelia193@gmail.com