Анна Кабакова

Анна Кабакова

Град: София

Област на професионална компетентност:

Консултиране на индивиди, двойки, семейства. Работа със загуби, раздяла, траур, фобии, паническо разстройство, депресия, психични травми, жертви на насилие, съзависимост, тревожност, трудности във взаимоотношенията, неудовлетвореност. Консултиране на родители. Психосоциална рехабилитация и психотерапия на младежи и деца с увреждания. EMDR психотерапия и терапия чрез транзакционен анализ на възрастни и юноши.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: семейно консултиране магистър, клинична социална работа магистър
Други специалности и специализации:
завършен цялостен 5 годишен курс по транзакционен анализ на ЕАТА, в процес на сертификация за психотерапевт, в процес на обучение за EMDR терапевт
Стаж по специалността: 9 години
Месторабота и длъжност:
консултант, частна практика , кабинет "Надежда"

За контакти:

Телефон: 0886605055
Адрес: София, ул Три уши номер 1
E-mail за контакти:
kabinet.nadezda@mail.bg
kabakova.anna@gmail.com
Сайт:
annakabakova.com