Иван Алексиев

Град: София

Област на професионална компетентност:

Диагностика и оценка на личностни качества, когнитивни способности, норма и патология. В процес на формиране в лаканианска психоанализа.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: психология
Психотерапевтично обучение: В процес на формиране към Българско психоаналитично пространство
Други специалности и специализации:
Работа с когнитивни методики - изследване на внимание, памет, мислене и интелект. В момента следва магистърска програма в СУ "Клинична и консултативна психология". Психоаналитично формиране към Българско психоаналитично пространство.
Стаж по специалността: 1 година
Месторабота и длъжност:
ОС "Изпълнение на наказанията, сектор Пробация" - Велико Търново (стаж) ЦСРИ за хора с психични разстройства - Велико Търново (стаж)

За контакти:

Телефон: 0879 843 352
Адрес: ул. "Ал. Стамболийски" 142, ет. 3, ап. 7
E-mail за контакти:
xrsj@abv.bg
Сайт:
psychoplex.wordpress.com/