Снежана Стоянова - Узунова

Град: София

Област на професионална компетентност:

EMDR тераевт акредитиран от EMDR Europe Association и EMDR Israel. Позитивна психотерапия, Сертифицирана класическа хипноза и хипнотерапия към БАХХ. Семейни и бизнес констелации. Сертификационен тренинг за фасилитатори по Psych-K, Обучение от Австрийската Асоциация по Интегративно дишане – фасилитатор на индивидуални и групови сесии по Интегративно Дишане. Integral Coaching към „Institute for Integral Training and Coaching Austria ”, Йога на смеха и др.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психологично консултиране
Други специалности и специализации:

Стаж по специалността: 10 години
Месторабота и длъжност:
Психолог консултант и EMDR терапевт в Active Therapy House София.

За контакти:

Телефон: 0887 934679
Адрес: София, бул. Дондуков 65, ет.2
E-mail за контакти:
snej_st@abv.bg
Сайт:
sneji.alle.bg