Елена Андонова

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

Област на професионалната компетентност :
1) Деца със специални образователни потребности.
2) Деца с поведенчески проблеми.
3) Посттравматичен стрес.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология
Други специалности и специализации:
Удостоверение за професионална квалификация по Кризисно консултиране и психодиагностика. В момента се обучавам по метода на Монтесори
Стаж по специалността: 3 години
Месторабота и длъжност:
Психолог
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP-1519

За контакти:

Телефон: 0885721992
Адрес: гр. Бургас
E-mail за контакти:
e._andonova@abv.bg