Петя Андреева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Индивидуални и семейни консултации,
консултации за тийнейджъри

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Семеен консултант, детско-юношески психолог
Стаж по специалността: 5 години
Месторабота и длъжност:
Петя Андреева

За контакти:

Телефон: 0898598384
Адрес: София
E-mail за контакти:
petya.andreeva.psychologist@gmail.com
Сайт:
petya-andreeva.com/