Райна Андрова

Град: Пазарджик

Област на професионална компетентност:

Системно консултуране
Хипнотерапия

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психолог
Психотерапевтично обучение: Хипнотерапия Фамилен консултант Системен психолог
Стаж по специалността: 2 години
Месторабота и длъжност:
ДКС "Света Екатерина" Психолог

За контакти:

Телефон: 0885675087
Адрес: ДКС "Света Екатерина"
E-mail за контакти:
reni_androva@abv.bg