Дилян Тотев

Град: Исперих

Област на професионална компетентност:

Личностно усъвършенстване, педагогика и педагогическа психология, социална психология, психологическа самопомощ…

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Приложна Психология
Стаж по специалността: 1 година
Месторабота и длъжност:
Психолог

За контакти:

Телефон: 09883653**
Адрес: Исперих, Русе, Велико Търново
E-mail за контакти:
dilyan.totev@abv.bg
Сайт:
www.facebook.com/dilyan.xd