Дилян Тотев

Град: Исперих

Област на професионална компетентност:

Личностно усъвършенстване, педагогическа психология, социална психология, работа със себе си…

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Приложна Психология
Стаж по специалността: 1 година
Месторабота и длъжност:
Психолог

За контакти:

Телефон: 0988365312
Адрес: Исперих, Русе, Велико Търново
E-mail за контакти:
authorxx@abv.bg
Сайт:
www.facebook.com/dilyan.xd