Димитрина Ангелова

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Ранно детство
Училищна психология

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Социална психология
Други специалности и специализации:
Клинична и консултативна психология Съдебна психология
Стаж по специалността: 14 години
Месторабота и длъжност:
СУ "Св. Седмочисленици" Психолог в ЕПЛР
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP- 0013

За контакти:

Телефон: 0898737826
Адрес: с. Злати трап 4212, ул. 38-ма №8, общ. Родопи, обл. Пловдивска
E-mail за контакти:
angelova_dimi@abv.bg