Валерия Рачева

Град: София

Област на професионална компетентност:

Като детски психолог, професионалната ми компетентност е свързана с ранното детско развитие и неговите особености. Също така консултирам родители. Основният ми опит е с работа с деца от аутистичния спектър, натрупан през годините работа в Център за рехабилитация и интеграция за леца от аутистичния спектър. Имам опит в работа с деца с предизвикателно поведение; с деца с емоционални и поведенчески проблеми. Имам опит при работа с детски страхове и кризи при раздяла на родителската двойка. Като доброволец в детски клуб „Слънчогледи“ и детски център „Св. Мина“, съм работила с деца със синдром на Даун, хиперактивност и дефицит на вниманието, дислексия и други нарушения в развитието. Работя с различни скали и тестови батерии за оценка на детското развитие. Работя по австралийска система за ранно детско развитие Киндиру.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Детско-юношеска и училищна психология
Други специалности и специализации:
WISC-IV – Скала за интелигентност на Уекслeр за деца, от 6 до 16 години: Developmental Profile 3 – Рейтинг скалата за оценка на детското развитие e инструмент за оценка на развитието на деца от 0 до 13 години; TEMAS – Tell-me- a-Story – проективна методика, предназначена за изследване на деца от 5 до 13 год. Тя е подходяща за оценка на емоционални и поведенчески проблеми в тази възрастова група; ТУГ – Тест за училищна готовност на проф. Пламен Калчев; Скала за агресия и виктимизация от връстниците, 2-12 клас, разработена от проф. Пламен Калчев; Скала за оценка на субективното благополучие и взаимоотношения в юношеска възраст (5-11 клас), разработена от проф. Пламен Калчев
Стаж по специалността: 7 години
Месторабота и длъжност:
Център за ранно детско развитие "Шарено Детство", детски психолог
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BGRP-1544

За контакти:

Телефон: 0893624047
Адрес: ж.к. Младост 1, бл. 47А
E-mail за контакти:
milcheva.valeriya@gmail.com
Сайт:
sharenodetstvo.com/