Стоян Петров

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

– Консултиране и оказване на емоционална подкрепа на клиенти с нарушен контрол в храненето.
– Психологическо консултиране при емоционално хранене и неконтролирано преяждане свързано с психологичен синдром.
– Консултиране при наднормено тегло на психогенна основа. Компулсивно хранене.
– Когнитивно-поведенческа терапия при хранителните разстройства и работа с рискови групи – Анорексия, Булимия, Хиперфагия, Орторексия.
– Спортна психология.
– Консултиране при йо-йо ефекта от диетите.
– Изграждане на мотивация и мотивационни стратегии за редуциране на теглото.
– Здравна психология – здравословни норми в хранителните режими и навици.
– Работа с клиенти претърпели трансформация на тялото, вследствие на редуциране на свръх тегло. Изграждане на нов положителен външен имидж и адаптиране към него.
– Психологическо консултиране на клиенти преди и след пластични операции: Абдоминопластика (коремна пластика), Липектомия на бедра (изпъване на кожата) и др.
– Психологическо консултиране при тревожност, депресии и неудовлетвореност.
– Изграждане на цялостна визия при явяване на интервю за работа (подготовка и оформяне на CV и мотивационно писмо, представяне, поведение, отговори на въпроси).
– Междуличностни взаимоотношения.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Приложна психология
Други специалности и специализации:
- Обучител-консултант в сферата на организационно развитие и развитие на социални умения. - Емоционална сензитивност. - Емоционална интелигентност. - Профилактика и преодоляване на синдрома на Бърнаут - синдрома на изпепеляването. Оказване на първа помощ. - Решаване на конфликти и управление на групата в трудни ситуации. - Комуникация в динамична среда. - Принципи за организация на обучения в интерактивен режим - интерактивни методи на обучения. - Практическа работа с методите на психодиагностиката, психологичното консултиране и психотерапията. Овладяване на инструментариума от специализирани психометрични методики (тестове) за оценка на когнитивни, поведенчески процеси и др. - Организация, подбор и реподбор на персонал - с вкл. набор психометрични тестове и методики. - Когнитивно-поведенческа терапия на хранителните разстройства. - Работа с рискови групи - Анорексия, Булимия, Хиперфагия, Орторексия - Консултант при хранителни нарушения - Анорексия невроза, Булимия невроза, Хиперфагия. - Консултант при преяждане и затлъстяване, свързано с психологичен синдром. - Психолог-треньор. - Хипноза и хипнотерапия към Българската асоциация по хипноза. - Арт терапия ( рисуване с пръсти) и иновативни техники в областта на приложните изкуства. - Магистърска степен от факултета по Икономически и социални науки" към Пловдивския университет " Паисий Хилендарски" - специалност: Управление на човешките ресурси. - Балинтова супервизия / Българско Балинтово Общество.
Стаж по специалността: 4 години
Месторабота и длъжност:
Кабинет за психологически консултации - Стоян Петров, психолог
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG RP 2225-2634 (6001)

За контакти:

Телефон: +359 887 733 826
Адрес: ул."Константин Величков" 2
E-mail за контакти:
psychologpetrov@gmail.com
Сайт:
psychologstoyanpetrov.business.site/