Стоян Петров

Град: Пловдив

Област на професионална компетентност:

Рискови групи: Анорексия нервоза; Булимия нервоза; Хиперфагия; Орторексия; Бигорексия; Мегарексия; Липофобия;
– Емоционално хранене и неконтролирано преяждане свързано с психологичен синдром;
– Безконтролно преяждане на психогенна основа;
– Нарушен контрол в храненето;
– Наднормено тегло на психогенна основа;
– Компулсивно хранене;
– Йо-йо ефекта от диетите;
– Психологическо консултиране на клиенти преди и след пластични операции: Абдоминопластика (коремна пластика), Липектомия на бедра (изпъване на кожата) и др.;
– Психологическо консултиране на клиенти претърпели трансформация на тялото, вследствие на редуциране на свръх тегло: изграждане на нов положителен външен имидж и адаптиране към него;
– Изграждане на мотивация и мотивационни стратегии за редуциране на теглото;
– Тревожни разстройства;
– Депресивни разстройства;
– Лична и професионална неудовлетвореност.

Кариерно консултиране:

– Избор на образование;
– Избор на най-подходяща кариера;
– Преквалифициране или допълнително обучение;
– Търсене на работа, подготовка на документи за кандидатстване, представяне на интервю;
– Повишаване на ефективността си на работното място;
– Подобряване на уменията си за: ефективна комуникация, представяне, самооценка (на интереси, умения и ценности), за вземане на решения, за планиране и др.;
– Проблеми в работата: отношения с ръководители, взаимоотношения с колеги;
– Планиране или нужда от подкрепа при смяна или напускане на работа, пенсиониране.

Междуличностни отношения.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Приложна психология
Други специалности и специализации:
Магистър по Приложна психология; Магистър по Управление на човешките ресурси; Сертифициран Обучител-консултант в сферата на организационно развитие и развитие на социални умения; Квалификация в сферата на интерактивните методи на обучения за възрастни; Профилактика и преодоляване на синдрома на Бърнаут - синдромът на изпепеляването. Оказване на първа помощ; Когнитивно-поведенческа терапия на хранителните разстройства; Работа с рискови групи - Анорексия, Булимия, Хиперфагия, Орторексия; Консултант при хранителни нарушения - Анорексия невроза, Булимия невроза, Хиперфагия; Консултант при преяждане и затлъстяване, свързано с психологичен синдром; Консултиране с подхода „Интуитивно хранене”; Образът на тялото и хранителните нарушения; Хипнотерапия към Българската асоциация по хипноза; Арт терапия (рисуване с пръсти) и иновативни техники в областта на приложните изкуства; Балинтова супервизия - Българско Балинтово Общество. Ментор на студенти в сферите на психологията и икономиката с направления: Психологическо консултиране; Развитие на социални умения; Организационно поведение; Маркетингови проучвания и изследвания.
Стаж по специалността: 6 години
Месторабота и длъжност:
Кабинет за психологическо консултиране - Стоян Петров, психолог
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG RP 2225-2634 (6001)

За контакти:

Телефон: +359 887 733 826
Адрес: ул."Константин Величков" 2
E-mail за контакти:
psychologpetrov@gmail.com
Сайт:
stoyanpetrov.eu/