Даниела Димитрова

Град: Бургас

Област на професионална компетентност:

– Оценка на детско развитие: физическо развитие (груба и фина моторика); адаптивно поведение; социално и емоционално развитие; когнитивно развитие; комуникация; хиперактивност; дефицит на вниманието; агресивност; тревожност; проблеми, свързани с ученето; семейни отношения; екзекутивни функции; поведенчески разстройства, чрез сертифицирани скрининг тестове и рейтинг скали: Conners 3; Developmental Profile 3; DESK 3-6 R; Denver 2; CARS 2; M-CHAT и други;
– Психологическа работа с деца от 0 до 18 години: с различни разстройства на развитието; с емоционални и поведенчески затруднения; занижена самооценка; тревожни и депресивни разстройства; разстройство на привързаността и други;
– Индивидуална психологическа работа с възрастни при: тревожни и депресивни разстройства; обсесии и компулсии; натрапливи мисли и действия; фобии; хранителни разстройства; панически атаки; посттравматично стресово разстройство; ниска самооценка; емоционални и поведенчески затруднения и други състояния.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психология
Други специалности и специализации:
Следдипломна специализация по Когнитивно- поведенческа психотерапия, преминати нива: "Личен опит", "Базови терапевтични умения" и "Специализирани умения", работа под супервизия; Други преминати сертификационни обучения : Рейтинг скала за оценка на хиперактивност, дефицит на внимание, опозиционно поведение, проблеми, свързани с ученето, агресивност, тревожност, екзекутивни функции - Conners 3 ( за деца от 6 до 18 г. ) Скрининг тестове за оценка на детско развитие: Denver 2 (за деца от 0 до 6г.) и DESK 3-6 R (за деца от 3 до 6 г. и 11м.); Рейтинг скала за оценка на детско развитие- Developmental Profile 3 (за деца от 0 до 12г. и 11м.); Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм- CARS 2 ( за деца над 2 години); Скрининг тест за аутизъм- M-CHAT (за деца от 1 до 3 години); "Детска психопатология"; "Психопатология и психодиагностика в детско-юношеска възраст." "Фокусирана към решения кратка терапия"; "Специализиран курс по релационна психомоторика и психомоторни практики"; "Сензорна интеграция- фактор в ранното детско развитие"; "Работа с деца с детска церебрална парализа и соматични увреждания"; "Работа с деца с проблеми от аутистичен спектър"; "Двигателна терапия- метод за социална и емоционална рехабилитация"; "Скринингови методи за оценка на когниция (СDТ, ММSE, MOCA, IST, ADT)" ; "Проективни методики в клиничната практика ( Рисувателен аперцептивен тест, Стрес тест, Hand test, Асоциативен рисувателен тест, Бендер тест)" ; "Превенция на сексуалното насилие над деца"; "Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици"; "Конфликтология и управление на конфликти. Училищна медиация." ; "Работа с деца със СОП по метода Монтесори"" и др.
Стаж по специалността: 15 години
Месторабота и длъжност:
Психолог в ЦКОДУХЗ, гр. Бургас; Психолог по проект "Ранна интервенция на уврежданията";
Член на "Дружеството на психолозите в България":
BG-RP- 2155

За контакти:

Телефон: 0887595433
Адрес: Бургас
E-mail за контакти:
daniyls@yahoo.com