Марияна Андонова

Град: Благоевград

Област на професионална компетентност:

Личностно развитие, психологични консултация и терапия:
Целите, които съм си поставила са да насърчавам клиентите си да опознаят по-добре себе си и вътрешните си ресурси, за да разкрият напълно личностния си потенциал. Убедила съм се, че човек е щастлив, когато е себе си, а не този, който обществото или някой друг иска да бъде.Онези, които са попаднали в затруднение могат да разчитат на професионална помощ и подкрепа, на състрадателност и конфиденциалност, за да се изправят и да вървят отново по пътя си. А защо не и да открият нов път.

Организационно развитие. Коучинг :
Бизнеса навлиза в нова ера, нужни са други личностни качества – емоционална интелигентност, умение да управляваш, да поставяш цели и да ги следваш, да бъдеш уверен, асертивен, креативен, да се самоактуализираш непрекъснато.Само силни и цялостни личности могат да правят печеливш и стабилен бизнес.Моите цели са свързани с това да предам своя опит и знания по управление и развитие на бизнеса на онези от вас, които искат да изградят компания с мощ и устойчивост на пазара. При това да повишат и личната си ефективност.

Образование и квалификация:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Социална психология
Стаж по специалността: 18 години
Месторабота и длъжност:
Свободна практика

За контакти:

Телефон: 0885243700
Адрес: Ул. Дойран 6 ; Благоевград
E-mail за контакти:
marianaandonova57@gmail.com